Pratite zanimljivu geografiju na instagramu
Pratite zanimljivu geografiju na facebooku

Bioluminiscencija, živa bića koja sijaju

Kako nastaje process bioluminiscencije?

Dobri poznavaoci hemije će najlakše razumeti procese koji dovode do ovde retke prirodne pojave. Dakle, bioluminiscencija nastaje kada molekuli luciferina oksiduju uz prisistvo enzima luciferaze i tom prilikom luciferin prelazi u oksoluciferin pri čemu se oslobađa svetlost. Zanimljivo je da je se pri ovoj reakciji gotovo sva energija pretvara u svetlost, a tek minimalna količina u toplotu. Tako se može reći da je bioluminscencija sposobnost organizama da emituju hladnu svetlost.

Gde se može videti ovaj divni prirodni fenomen?

Većina organizama sa ovom sposobnošću živi u morima, najčešće u velikim  i mračnim dubinama i to u hladnim morima. A velika koncentracija ovih organizama na malom prostoru može proizvesti fenomenalne vizuelne efekte:

ili...

Zašto uopšte životinje “svetle”?

Razlozi zbog kojih organizmi proizvode svetlost su pronalaženje i privlačenje plena, kamuflaža, privlačenje partnera za parenje, odbrana od predatora, komunikacija ili prosto osvetljenje životnog prostora.

Od kopnenih živih bića najbliži primer bioluminiscentnog organizma možemo sresti svakog leta u svojoj okolini ili čak domovima. U pitanju je naravno svitac:

Neke vrste gljiva takođe imaju ovu sposopnost:

Zanimljiv može biti podatak da su u rudnicima uglja Velike Britanije pre postojanja savremenih bezbednih lampi rudari koristili osušena tela riba koje su imale sposobnost bioluminiscencije i tako osvetljavali svoj radni prostor.

 

 

Povezane teme

Geografija

Madrid, srce Španije

Madrid, srce Španije

Smešten u centru Iberijskog poluostrva Madrid je najveći i glavni grad Španije, jedne od vodećih turističkih sila na svetu

Tagovi

Pratite nas na instagramu @zanimljivageografija.org

All Rights Reserved. | Copyright © 2016 - 2019 ZanimljivaGeografija.com
https://github.com/igoshev/laravel-captcha

ZanimljivaGeografija

u tvom sandučetu

ZanimljivaGeografija u tvom sandučetu