Magnetno polje Zemlje

Naša planeta predstavlja veliki magnet. I poput svakog magneta Zemlja formira svoje sopstveno magnetno polje. Ili kako ga naučnici često nazivaju magnetosferu.

Važno je znati da se magnetni i geografski pol naše planete ne poklapaju kao posledica toga što magnetna osa i osa Zemljine rotacije zaklapaju ugao od oko 11 stepeni. Na površini Zemlje magnetna igla zauzima pravac sever-jug a pozitivan magnetni pol nalazi se na južnoj hemisfrei.

Kako je već rečeno magnetni i geografski meridijani se ne poklapaju a ugao koji oni zaklapaju (tj. ugao odstupanja magnetnog od geografskog) naziva se magnetna deklinacija. Svaka tačka na zemljinoj površini ima različitu vrednost ovog ugla a u našim krajevima njegova vrednost je oko 8 stepeni u zapadnom smeru.

Magnetna igla zauzima određeni ugao u odnosu na horizontalnu ravan, a ovaj ugao poznat je pod imenom magnetna inklinacija. On zavisi od geografske širine, na polovima iznosi 90 stepeni, tj. igla je u vertikalnom položaju dok je na ekvaroru u horizontalnom. Da bi se poništio negativan uticaj ove pojave na rad kompasa na njih se stavlja protivteg, i to onima koji se koriste na severnoj hemisferi teg ide na južni kraj igle i obratno.

Na magnetrne sile Zemlje utiču i neki drugi faktori. Kada sunčevi zraci dovode do odstupanja u magnetnom polju Zemlje to nazivamo magnetnim burama. Specifičan sastav stena ili ležišta nekih mineralnih sirovina mogu biti razlog odstupanja. Ta pojava se naziva magnetna anomalija.​

Ključne reči: magnet

Geografija

Na granici SAD i Kanade nalazi se najveći sistem slatkovodnih jezera na svetu na čijim obalama egzistiraju neki od najznačajnijih metropola kontinenta

Poznato je da nema aktivnih vulkana na teritoriji Srbije. Ali je manje poznato da je na teritoriji naše zemlje u geološkoj prošlosti bilo itekako vatreno.

Savršena irska priroda, viševekovna istorija i tradicija koje odišu na svakom koraku i fantastično formirana turistička ponuda Okruga Keri oduševiće vas

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.