Bioluminiscencija, živa bića koja sijaju

Kako nastaje process bioluminiscencije?

Dobri poznavaoci hemije će najlakše razumeti procese koji dovode do ovde retke prirodne pojave. Dakle, bioluminiscencija nastaje kada molekuli luciferina oksiduju uz prisistvo enzima luciferaze i tom prilikom luciferin prelazi u oksoluciferin pri čemu se oslobađa svetlost. Zanimljivo je da je se pri ovoj reakciji gotovo sva energija pretvara u svetlost, a tek minimalna količina u toplotu. Tako se može reći da je bioluminscencija sposobnost organizama da emituju hladnu svetlost.

Gde se može videti ovaj divni prirodni fenomen?

Većina organizama sa ovom sposobnošću živi u morima, najčešće u velikim  i mračnim dubinama i to u hladnim morima. A velika koncentracija ovih organizama na malom prostoru može proizvesti fenomenalne vizuelne efekte:

ili...

Zašto uopšte životinje “svetle”?

Razlozi zbog kojih organizmi proizvode svetlost su pronalaženje i privlačenje plena, kamuflaža, privlačenje partnera za parenje, odbrana od predatora, komunikacija ili prosto osvetljenje životnog prostora.

Od kopnenih živih bića najbliži primer bioluminiscentnog organizma možemo sresti svakog leta u svojoj okolini ili čak domovima. U pitanju je naravno svitac:

Neke vrste gljiva takođe imaju ovu sposopnost:

Zanimljiv može biti podatak da su u rudnicima uglja Velike Britanije pre postojanja savremenih bezbednih lampi rudari koristili osušena tela riba koje su imale sposobnost bioluminiscencije i tako osvetljavali svoj radni prostor.

 

 

Ključne reči: jezero svetlost more

Geografija

Davno u srednjm veku nastala je "Raška" preteča današnje srpske države. Vremenom njen oblik, veličina i ime su se menjali. Sličnu sudbinu dele mnoge države!

Osim laskave titule najviše planine sveta Himalaji i Mont Everest imaju još mnogo čime da se ponose. Prelepa i netaknuta priroda najviše ta;ke sveta oduzima dah

Zašto je Francuska jedna od omiljenih turističkih destinacija turistima sa svih meridijana delom vam može odgonetnuti čarobna dolina reke Dordonje

email

Zanimljiva geografija
u vašem sandučetu.